Clairvoyance

Clairvoyance er det franske ord for klarsyn og stammer fra ordene clair som betyder klar og voyant som betyder se.  

En clairvoyance kan fungere som psykologisk terapi – dog er det mig som clairvoyant, der beskriver dine problemstillinger, udfordringer samt handlemuligheder. Dette kan jeg gøre i min egenskab som clairvoyant, hvor jeg bruger alle mine sanser og kommer derigennem i kontakt med, hvad der er vigtigt for dig i dit liv lige nu.  Dette sker gennem de fem sanser: klarsyn –  klarhørelse – klarfølelse – smagssansen – lugtsansen. Ved at jeg er i kontakt med disse sanser kan jeg fornemme hvad du som person  indeholder. Jeg kan videreformidle alt det jeg kommer i kontakt med til dig på en måde der er brugbar for dig. Ofte får jeg vist noget du inderst godt ved, du indeholder, men som du er kommet væk fra eller har mistet.
Clairvoyancen giver dig et overblik over, hvem du er og hvad der er naturligt for dig i forhold til din personlighed. 

En clairvoyance ved mig tager udgangspunkt i dig og giver et øjebliksbillede af dit liv her og nu.

  • Clairvoyance kan give dig et overblik over din livssituation.
  • Clairvoyance kan give dig en større indsigt.
  • Clairvoyance kan give dig rådgivning om handlemuligheder inden for forskellige valgsituationer fx job, kærlighed, bolig osv.
  • Clairvoyancen kan hjælpe dig videre i din udvikling.
  • Clairvoyancen er ment som en rådgivning og du vælger selv, hvilke områder du vil arbejde videre med efterfølgende.

Hvordan foregår en clairvoyance

Jeg åbner op i lys og kærlighed og beder mine og dine guider, om at give dig de budskaber du har brug for lige nu. Jeg bruger mine sanser og får bla. vist billeder, mærker følelser og hører beskeder. Alt hvad jeg kommer i kontakt med, videregiver jeg til dig. Afslutningsvis kan du stille spørgsmål, skulle du have brug for det.

En session tager ca 45 minutter og du er velkommen til at optage den.
Jeg ønsker ingen oplysninger på forhånd. Clairvoyancen er fortrolig.
Hvis du ikke har mulighed for at komme til mig, kan sessionen ydes online.

Healing kan være et godt supplement til denne session.